V roku 1999 po dohode s viacerými vodičmi taxislužieb, dostala povolenie na výkon taxislužby najväčšia taxislužba v Bardejove pod názvom TAXI PIRÁTI. Vtedy sa ešte používalo bežné telefónne číslo 054/472 75 72 a hlavné stanovisko bolo pri hoteli Republika. Od roku 2001 sa prešlo na skrátené číslo 054/ 16 666, ktoré sa používa dodnes. V roku 2005 nastala veľká zmena. Firma odpredala autá svojim vodičom, ktorý sa zároveň stali živnostníkmi a taktiež si začali zamestnávať vodičov a zväčšovať svoj vozový park. 

Sídlo TAXI PIRÁTI je na ulici Kacvinská 2849 v Bardejove, kde je taktiež dispečing so štyrmi dispečerkami v nepretržitej prevádzke 24 hod. od roku 2001. Ďalšia veľká zmena nastala v roku 2013, kedy sa stala združením vlastníkov koncesií, a opäť rozšírila svoj vozový park, ktorý ustavične modernizuje podľa požiadaviek zákazníkov. Zastupujeme najviac áut pod jedným telefónnym číslom 054/16 666 a momentálne disponujeme až 15 – timi osobnými autami, jedným 8 miestnym mikrobusom a stále sa rozvíjame. V roku 2014 aj dispečing pozmenil fungovanie a pracuje s GPS zariadením, kde sa dajú monitorovať autá v službe 24 hodín denne.

Telefónne čísla: Dispečing: 054/16 666, mobilné: 0918/699 999 0903/699 999